e-hvtd v2.0 (9175)

杯盤 bôi bàn
♦Chén và mâm. Cũng mượn chỉ rượu và các món ăn. ◇Ngô Khả : Thảo thảo bôi bàn cung tiếu ngữ, Hôn hôn đăng hỏa thoại bình sanh , (Tàng hải thi thoại ).