e-hvtd v2.0 (9175)

本貫 bổn quán
♦Nguyên tịch, bổn tịch. ◇Tây sương kí 西: Tiểu sanh tính Trương, danh Củng, tự Quân Thụy, bổn quán Tây Lạc nhân dã , , , 西 (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết).