e-hvtd v2.0 (9175)

本草 bổn thảo
♦Tên gọi tắt của sách Thần Nông bổn thảo kinh .
♦Sách cổ của Trung Quốc nghiên cứu về dược tính cây cỏ, tức là sách chủ yếu về y học.