e-hvtd v2.0 (9175)

本色 bản sắc, bổn sắc
♦Ngày xưa gọi năm màu chính (xanh, vàng, đỏ, trắng và đen) là bổn sắc .
♦Màu sắc gốc chưa bôi nhuộm thêm.
♦Sắc thái nguyên gốc tự nhiên của mình. § Cũng như bản chất , thực chất . ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn trang gia nhân, bất quá thị hiện thành đích bổn sắc, chúng vị biệt tiếu , , (Đệ tứ thập hồi) Chúng tôi người nhà quê, chẳng qua là tự nhiên thật thà thôi, các cô các mợ đừng cười.
♦Bổn hành, bổn nghiệp.
♦Tên một thứ thuế thời xưa, tính theo thật vật ruộng đất.