e-hvtd v2.0 (9175)

本營 bổn doanh
♦Dinh tối cao chỉ huy quân đội tác chiến.