e-hvtd v2.0 (9175)

本態 bổn thái
♦Dong mạo có từ trước. ◇Bạch Cư Dị : Nghiên xi hắc bạch thất bổn thái (Thì thế trang ) Đẹp xấu đen trắng (cũng đều) mất hết dong mạo trước của mình.
♦Thái độ thật. ◇Lỗ Tấn : Nhân vi tha môn sanh ư loạn thế, bất đắc dĩ, tài hữu giá dạng đích hành vi, tịnh phi tha môn đích bổn thái , , , (Nhi dĩ tập , Ngụy Tấn phong độ cập văn chương dữ dược cập tửu chi quan hệ ) Bởi vì họ sinh vào thời loạn, bất đắc dĩ mới có hành vi như vậy, chứ hoàn toàn không phải là thái độ thật sự của họ.