e-hvtd v2.0 (9175)

本性 bổn tính
♦Tính cách có sẵn từ khi sinh ra. ☆Tương tự: phú tính , thiên tính . ◇Tuân Tử : Nhiên tắc lễ nghĩa tích ngụy giả, khởi nhân chi bổn tính dã tai? , (Tính ác ) Chẳng qua lễ nghĩa chất chứa giả dối, há phải là thiên tính bẩm phú của người ta đâu?