e-hvtd v2.0 (9175)

本心 bổn tâm
♦Lương tâm, thiên tính, thiên lương. ◇Hậu Hán Thư : Nhất đán phú quý, tắc bội thân quyên cựu, táng kì bổn tâm , , (Vương Phù truyện ) Một mai thành giàu sang, thì lại phản bội người thân bỏ người cũ, táng tận lương tâm.
♦Bổn ý, tâm nguyện vốn có. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Hình Đạo Vinh giáo mỗ như thử, thật phi bổn tâm dã , (Đệ ngũ thập nhị hồi) Hình Đạo Vinh xui tôi như thế, chớ không phải chủ ý của tôi.
♦Chân tâm, lòng thật. ◇Quách Mạt Nhược : Thuyết bổn tâm thoại, ngã ngận tưởng hồi khứ, đãn hựu bất nguyện ý li khai nhĩ môn , , (Thái văn cơ , Đệ nhất mạc) Thật lòng mà nói, tôi rất muốn đi về, nhưng cũng không muốn xa cách mấy người.
♦Gốc rễ của cây cỏ. ◇Trương Cửu Linh : Thảo mộc hữu bổn tâm, Hà cầu mĩ nhân chiết , (Cảm ngộ ) Cây cỏ có gốc rễ, Đâu mong người đẹp bẻ.