e-hvtd v2.0 (9175)

本始 bản thủy
♦Ban đầu, nguyên thủy, bổn sơ. ◇Tuân Tử : Tính giả, bổn thủy tài phác dã; ngụy giả, văn lí long thịnh dã , ; , (Lễ luận ) Tính, ban đầu thì thật thà; giả trá, thì lời lẽ văn từ nhiều nhõi.