e-hvtd v2.0 (9175)

本人 bổn nhân, bản nhân
♦Người đương sự. ◇Thủy hử truyện : Đẳng minh nhật, tiên sử nhân khứ na lí tham thính nhất tao. Nhược thị bổn nhân tại gia thì, hậu nhật tiện khứ , 使. , 便 (Đệ nhị thập cửu hồi) Để ngày mai, trước hãy sai người đến đó thám thính một lượt. Nếu như nó (đương sự) có nhà, hôm sau ta hãy đi.
♦Người tự xưng. ◎Như: thụ đáo nâm đích khoa tưởng, bổn nhân bất thắng vinh hạnh , nhận lấy lời khen ngợi của ông, bổn thân tôi thật vô cùng vinh hạnh.