e-hvtd v2.0 (9175)

有志竟成 hữu chí cánh thành
♦Có chí thì nên.