e-hvtd v2.0 (9175)

更生 cánh sinh
♦Sống lại, tái sinh.