e-hvtd v2.0 (9175)

更漏 canh lậu
♦Giọt đồng hồ điểm canh. Chỉ thời gian. § Xem khắc lậu . ◇Hứa Hồn : Chủ nhân bất túy hạ lâu khứ, Nguyệt tại nam hiên canh lậu trường , (Thiều Châu dịch lâu yến bãi ).