e-hvtd v2.0 (9175)

更弦易轍 canh huyền dịch triệt
♦Đánh đàn lâu phải thay dây, đi đường lâu phải thay bánh xe. Tỉ dụ thay đổi hành vi hoặc phương pháp.