e-hvtd v2.0 (9175)

日本 nhật bổn, nhật bản
♦Nước Nhật Bổn (tiếng Anh: Japan), thủ đô là Đông Kinh (Tokyo). § Cũng gọi là nước Phù Tang .