e-hvtd v2.0 (9175)

方案 phương án
♦Kế hoạch. ◎Như: chế định phương án ứng đối dịch tình .
♦Điều lệ, cách thức. ◎Như: Hán ngữ bính âm phương án .