e-hvtd v2.0 (9175)

斜陽 tà dương
♦Mặt trời xế về tây. § Cũng như tịch dương .