e-hvtd v2.0 (9175)

救世主 cứu thế chúa
♦Chúa cứu thế. Tiếng của tín đồ Cơ đốc giáo tôn xưng Đức Chúa Gia Tô (Jesus).