e-hvtd v2.0 (9175)

支隊 chi đội
♦Một cấp tổ chức trong quân đội, tương đương với đoàn hoặc . ◎Như: hạm đĩnh chi đội .