e-hvtd v2.0 (9175)

支票 chi phiếu
Chi phiếu : tờ phiếu dùng để tiêu hoặc nhận tiền qua trung gian một ngân hàng (tiếng Pháp: chèque).