e-hvtd v2.0 (9175)

支店 chi điếm
♦Tiệm chi nhánh, phân điếm. ◎Như: giá gia chi điếm đích sanh ý ngận hảo, mỗi thiên đô thị cao bằng mãn tọa , 滿 tiệm chi nhánh này buôn bán rất tốt, mỗi ngày khách đều nườm nượp.