e-hvtd v2.0 (9175)

支子 chi tử
♦Con thứ. § Trừ con đầu lòng, các con khác là chi tử .
♦Tên gọi khác của chi tử cây dành dành. ◇Hàn Dũ : Thăng đường tọa giai tân vũ tú, Ba tiêu diệp đại chi tử phì , (San thạch ) Lên phòng ngồi, bậc thềm mưa mới dầm dề, Lá chuối to, dành dành màu mỡ.