e-hvtd v2.0 (9175)

支付 chi phó
♦Chi ra. Thường chỉ chi tiêu tiền bạc. ◇Lão tàn du kí : Bạch công tương giá nhất can ngân phiếu giao cấp thư lại đáo cai tiền trang tương ngân tử thủ lai, bằng bổn phủ công văn chi phó , (Đệ thập bát hồi).