e-hvtd v2.0 (9175)

九五 cửu ngũ
Cửu ngũ chỉ ngôi thiên tử. § Theo kinh Dịch, cửu là số dương, ngũ là hào vị thứ năm. ◇Dịch Kinh : Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân , (Kiền quái , Cửu ngũ ) Rồng bay trên trời, ra mắt kẻ đại nhân thì lợi. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim thiên thụ chủ công, tất hữu đăng cửu ngũ chi phận , (Đệ lục hồi) Nay trời ban (viên ấn ngọc) cho tướng quân, ắt là điềm báo tướng quân sẽ lên ngôi vua.