e-hvtd v2.0 (9175)

按驗 án nghiệm
♦Xem xét việc đã làm mà trị tội.