e-hvtd v2.0 (9175)

按劍 án kiếm
♦Lấy tay cầm gươm, vỗ gươm. Trong thế sẵn sàng đấu gươm.