e-hvtd v2.0 (9175)

抱不平 bão bất bình
♦Thấy người khác bị đối xử bất công, liền khảng khái muốn can thiệp để bênh vực.