e-hvtd v2.0 (9175)

主考 chủ khảo
♦Chủ trì khảo thí.
♦Tên chức quan, dưới thời nhà Minh nhà Thanh, chủ trì hương thí thi hương. Phiếm chỉ người chủ trì khảo thí.