e-hvtd v2.0 (9175)

懷念 hoài niệm
♦Nghĩ nhớ, hoài tưởng, tư niệm. ◎Như: hoài niệm cố hương § Cũng nói là: hoài tưởng , tư niệm .