e-hvtd v2.0 (9175)

感懷 cảm hoài
♦Trong lòng có cảm xúc. ◇Hồng Lâu Mộng : Bất giác đối cảnh cảm hoài, tự khứ phủ lan thùy lệ , (Đệ thất thập lục hồi).