e-hvtd v2.0 (9175)

愛慕 ái mộ
♦Yêu thích ngưỡng mộ. ◇Hậu Hán Thư : Tính khoan nhân cung ái, hương đảng cố cựu, tuy hành năng dữ Mậu bất đồng, nhi giai ái mộ hân hân yên , , , (Trác Mậu truyện ).