e-hvtd v2.0 (9175)

愛倫凱 ái luân khải
Ellen Key (1849-1926), nhà giáo dục người Thụy Điển, chủ trương giải phóng phụ nữ.