e-hvtd v2.0 (9175)

意向 ý hướng
♦Chí hướng. ◇Tăng Củng : Ý hướng thậm đại (Đáp Lí Duyên thư 沿).
♦Ý muốn, nguyện vọng. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Tự thử tam giang ngũ hồ, tùy kì ý hướng, vô bất du thích , , (Tiết lục sự ngư phục chứng tiên ).