e-hvtd v2.0 (9175)

主婦 chủ phụ
♦Nữ chủ nhân.
♦Vợ cả, chánh thất, chánh thê. ◇Chiến quốc sách : Kim thần chi sự vương, nhược lão thiếp chi sự kì chủ phụ giả , (Ngụy sách nhất ) Nay tôi thờ nhà vua cũng như người thiếp già thờ vợ cả vậy thôi.