e-hvtd v2.0 (9175)

平順 bình thuận
♦Yên ổn êm xuôi, không bị trắc trở khó khăn. ◎Như: tha nhất sanh tế ngộ bình thuận .