e-hvtd v2.0 (9175)

平面 bình diện
♦Mặt phẳng.
♦Một phía, một phương diện.