e-hvtd v2.0 (9175)

平靜 bình tĩnh
♦Yên ổn, không có nhiễu loạn dao động. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Trực đáo đắc can qua bình tĩnh (Quyển cửu).
♦Chỉ (tâm tình) bình hòa an tĩnh. ◇Ba Kim : Thử dĩ hậu, tha tại biểu diện thượng tự hồ đắc bình tĩnh, nhiên nhi nội tâm đích kích động khước thị thập phần lệ hại , , (Diệt vong , Đệ tam chương).