e-hvtd v2.0 (9175)

平議 bình nghị
♦Thảo luận sự việc một cách công bằng. ◇Tam quốc chí : Thử đại sự, công khanh quần liêu thiện cộng bình nghị , (Chung Dao truyện ).