e-hvtd v2.0 (9175)

平空 bình không
♦Bỗng dưng, tự dưng. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ phạ như kim bình không hựu sanh xuất nhất lưỡng kiện sự lai, khả tựu liễu bất đắc liễu , (Đệ ngũ thập ngũ hồi) Chỉ sợ như bây giờ tự dưng xảy ra một vài việc, thì không biết xoay vào đâu được.