e-hvtd v2.0 (9175)

平滑 bình hoạt
♦Bằng phẳng trơn bóng. ◇Trịnh Chấn Đạc : Một hữu thập ma phong, hồ thượng lục du du đích tượng nhất diện kính tử nhất dạng bình hoạt , (Đề hồ dữ ngư ).