e-hvtd v2.0 (9175)

平曠 bình khoáng
♦Bằng phẳng rộng rãi. ◇Đào Uyên Minh : Thổ địa bình khoáng, ốc xá nghiễm nhiên , (Đào hoa nguyên kí ) Đất bằng phẳng rộng rãi, nhà cửa ngay ngắn.
♦Chỉ đất bằng phẳng rộng rãi.