e-hvtd v2.0 (9175)

平明 bình minh
♦Lúc trời vừa sáng. § Cũng như bình đán , thiên lượng , lê minh . ◇Thủy hử truyện : Bình minh thì phân, Tống Giang thủ trung quân nhân mã, cách thủy lôi cổ nột hảm diêu kì , , (Đệ ngũ thập thất hồi) Trời tảng sáng, Tống Giang chỉ huy trung quân cho lệnh khua trống ở bờ bên này, phất cờ la ó ầm ĩ.
♦Xem xét công bình, rõ ràng. ◇Tam Quốc : Nhược hữu tác gian phạm khoa cập vi trung thiện giả, nghi phó hữu ti luận kì hình thưởng, dĩ chiêu bệ hạ bình minh chi lí , , (Gia Cát Lượng , Tiền xuất sư biểu ).