e-hvtd v2.0 (9175)

平康 bình khang
♦Bình an. ◇Ngụy thư : Bình khang chi thế, khả dĩ kí an , (Nhậm Thành Vương Vân truyện ).
♦Tên phường đời nhà Đường ở ngoại thành Trường An , nơi có kĩ nữ ở. Sau biến nghĩa thành xóm yên hoa. ◇Đỗ An Thế : Ám thiêm xuân tiêu hận, Hận Bình Khang tứ mê hoan lạc , (Sơn đình liễu ).