e-hvtd v2.0 (9175)

平壤 bình nhưỡng
Bình Nhưỡng Pyongyang, thủ đô của Triều Tiên (tức Bắc Hàn).