e-hvtd v2.0 (9175)

平分 bình phân
♦Chia đều. ◇Nho lâm ngoại sử : Tương lai ngân tử đồng ngã bình phân, ngã tài hòa nhĩ thuyết , (Đệ thập tam hồi) Đem món tiền cùng ta chia đều, rồi ta mới nói với mi.