e-hvtd v2.0 (9175)

平凡 bình phàm
♦Bình thường, không xuất sắc.