e-hvtd v2.0 (9175)

平價 bình giá
♦Giá không cao không thấp.
♦Làm cho giá cả điều hòa, bình ổn.
♦Đơn vị dùng làm tỉ suất đổi tiền tệ quốc tế. ◎Như: kim bình giá dùng vàng, mĩ nguyên bình giá dùng dollar Mĩ.