e-hvtd v2.0 (9175)

州閭 châu lư
♦Ngày xưa là một khu vực hành chánh, châu gọi gồm lại. Sau phiếm chỉ làng xóm. ◇Lễ Kí : Cố châu lư hương đảng xưng kì hiếu dã, huynh đệ thân thích xưng kì từ dã , (Khúc lễ thượng ).