e-hvtd v2.0 (9175)

屏條 bình điều
♦Bức thư họa thành bộ, thường thấy bốn hoặc tám bức thành một bộ. ◎Như: bích thượng quải đích tự họa lí hữu Thẩm Tử Bồi sở tả đích bình điều .