e-hvtd v2.0 (9175)

居貞 cư trinh
♦Tuân thủ đạo chính. ◇Thẩm Ước : Khảo Cảnh hoàng đế cư trinh, quyển hoài tiền đại , (Tề Cố An Lục Chiêu Vương bi văn ).